GŁÓWNA O FIRMIE OFERTA PORADY PRODUKTY KONTAKT

DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

      Filtry wstępne, odżelaziające, węglowe oraz zmiękczacze i bakteriobójcze lampy UV znajdują zastosowanie w domowych stacjach uzdatniania wody. Ponadto oferujemy filtry kuchenne i systemy odwróconej osmozy oraz systemy basenowe.
Wydajność SUW do 2,5 m3/h.
DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

      Systemy dozowania chemii, systemy RO, filtry wstępne, odżelaziające, węglowe oraz zmiękczacze i bakteriobójcze lampy UV znajdują zastosowanie w obiektach małego i średniego przemysłu, szkołach, instytucjach państwowych itp.
Wydajność SUW do 15 m3/h.
DLA DEVELOPERÓW, WSPóLNOT MIESZKANIOWYCH

      Filtry wstępne, odżelaziające, węglowe, systemy dozowania chemii, systemy RO, oraz zmiękczacze i bakteriobójcze lampy UV znajdują zastosowanie w budynkach mieszkalnych lub biurowych. Zaopatrujemy kotłownie, wyspecjalizowane instalacje budynków oraz dostarczamy systemy basenowe.
Wydajność SUW do 25 m3/h.
DLA DUŻEGO PRZEMYSŁU I GMIN

- Automatyczne sterowanie pracą stacji za pomocą komputerowej tablicy sterującej.
- Filtry zbudowane ze stalowych zbiorników o średnicach do 1,8 m.
- Stacje dozowania odczynników chemicznych.
- Laboratoria do badania jakości wody uzdatnionej.
- Zbiorniki retencyjne do magazynowania zapasów wody uzdatnionej.
- Wydajność do 100 m3/h.Copyright © ECONET